Upplysningskompetens


Skolinformatör bas, RFSU 2017

Vill du?, RFSU 2018

Lättare Svenska, RFSU 2018

HVB-hemspass, RFSU 2018

Menspass, MENSEN 2018

Fortbildning NPF-anpassning, RFSU 2019

Body Rights-ambassadör, RFSU 2020

Porrpass, RFSU 2020

Digitala baspass, RFSU 2021

Digitala Vill du?, RFSU 2021
Mellanstadiepass, RFSU 2022

Lärarutbildare, RFSU 2022

Förtroendeuppdrag


Engagemangsstrateg
RFSU Sthlm, 2021-2022


Sammankallande för ungdomsnätverket

RFSU, 2017-


Vice ordförande
RFSU Sthlm, 2019-2021


Styrelseledamot 
RFSU Sthlm, 2018-2019


Styrelseledamot 
MENSEN, 2016-2019 


Anställningar


Projektledare för Universell menskompetens, MENSEN
Arvsfondsprojekt med målet att ta fram metoder och material om mens för barn med olika funktion och behov. 2020-2023 


Projektledare för Mensmegafonen, MENSEN

Projekt finansierat av Jämställdhetsmyndigheten där ett skolpass och en bok togs fram för att prata med barn mellan 9-12 om mens. 2019-2020


Butikschef, Gimle, W.B. Samson

Ansvar för butikens drift inklusive anställningar, beställningar och måluppfyllelse. Oslo, 2012-2016